Besplatnu DEVAR aplikaciju za svoj Android mobilni ili tablet uređaj možeš preuzeti sa Google Play Stora i u poznati se sa svojim novim drugarima iz AR dopunjene stvarnosti.

Preuzmi besplatnu DEVAR aplikaciju za sa Apple App Stora za iOS uređaje i započni AR avanturu na svom iPhone ili iPad uređaju.

Devar aplikaciju možete preuzeti za Android i iOS, tablet i mobilne uređaje. QR CODE za preuzimanje aplikacije nalazi se na samoj knjizi. Pri pokretanju aplikacije, obratite pažnju na tačan odabir regije i jezika (Srbija).

Kroz DEVAR aplikaciju možete preuzeti demo sadržaj, igrati se sa virtualnim likovima, preuzeti i aktivirati dodatni 4D sadržaj za DEVAR 4D bojanke, 4D knjige i 4D enciklopedije.

Kod za aktivaciju preuzetog sadržaja nalazi se na ili u fizičkom proizvodu, knjige ili bojanke koju ste odabrali.

Za aktiviranje 4D sadržaja pri pokretanju Igre ili Knjige, usmerite kameru vašeg mobilnog aparata prema stranici knjige ili prema ravnoj horizontalnoj površini ukoliko je u pitanju demo sadržaj.