Društvo sa ograničenom odgovornošću „RAPID KIDS“, koje je ekskluzivni distributer DEVAR proizvoda u Srbiji se obavezuje na privatnost Vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhu kupovine na našem web sajtu. Rapid Kids čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta. 

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovom pravilniku ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama. 

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. 

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu su autorsko pravo ili vlasništvo Devar-a i Rapid Kids-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.