Šta je AR (Augmented Reality) tehnologija ili „Proširena stvarnost“

Augmented Reality-kids-book-4d

Augmented Reality (AR) je tehnologija poznata kao proširena stvarnost. Ona spaja stvarni svet i kompjuterski generisane slike. Te se na taj način stvara poboljšano interaktivno iskustvo. Korisnici AR-a mogu videti digitalne predmete i informacije postavljene na stvarno okruženje gledajući ih oko sebe. To se postiže pomoću uređaja poput pametnih telefona, tableta ili AR slušalica. 

Kompjuterski vid, senzori i druge tehnologije koriste se u „proširenoj stvarnosti“ (AR). One služe za praćenje i prepoznavanje fizičkih predmeta u stvarnom svetu. Kao i za prekrivanje digitalnih informacija na njima. Ovo korisnicima omogućuje prirodno i intuitivno bavljenje virtualnim objektima i informacijama.

Primena proširene stvarnosti

AR ima veoma široku primenu. Sve se više koristi u sektorima kao što su zdravstvo, prodaja i oglašavanje, video igrama i obrazovanju. Ima sposobnost da iz temelja promeni naš odnos prema tehnologiji i našem okruženju.

AR – proširena stvarnost, omogućuje ljudima da dožive digitalne podatke u okruženju koje je slično stvarnom svetu. Ona kombinuje fizičko okruženje korisnika s kompjuterski generisanim materijalom. To rezultira zanimljivim iskustvom koje poboljšava korisnikovu perspektivu okoline. No proširenu stvarnost (AR) treba razlikovati od virtuelne stvarnosti (VR). Virtuelne stvarnosti (VR) stvara potpuno digitalno okruženje. Dok proširena stvarnost (AR) postavlja digitalni sadržaj preko stvarnog pogleda korisnika. 

Danas je postalo jednostavnije razvijati AR iskustva koja su dostupna običnim ljudima. To se desilo usled proizvodnje pametnih telefona i tableta s brzim procesorima. Te razvijanjem najsavremenijih tehnologija za kamere.

Kako bi AR funkcionisao, koristi se kombinacija kamera, senzora i kompjuterskih algoritama. Oni im pomažu u identifikovanju i praćenju objekata stvarnog sveta. AR aplikacije mogu nametnuti digitalni sadržaj korisnikovoj percepciji sveta. To funksioniše tako što procenjuje okolinu korisnika i prati njegove pokrete. Ovaj materijal može biti u obliku teksta, fotografija, 3D objekata ili videa.

Igre su jedna od najčešće korištenih AR aplikacija. Korisnici mogu tražiti virtuelna životinje i stvari u stvarnom svetu koristeći AR. Najbolji primeri za to su popularne igrice Pokemon Go i Ingress. Dodatno, podiže adrenalin tokom konvencionalnog mobilnog igranja. AR se takođe primenjuje u učionici. Proširena stvarnost je zanimljivija i interaktivnija od tradicionalnog učenja iz udžbenika. Omogućuje učenicima da se zaista uključe u digitalne prikaze objekata i ideja.

AR ima različite primene u poslovnom svetu. To uključuje marketing, korisničku podršku i oglašavanje. Kupce možete angažovati i učiniti ih svesnijima vašeg brenda korišćenjem AR oglasa. AR se također može primeniti u prodaji. Ovo omogućuje  kupcima da vide stvari u svojim domovima pre kupovine. 

Korištenje AR-a u medicini je fascinantna nova primena. Organi i druge telesne strukture mogu se modelovati u 3D-u pomoću AR tehnologije. Ovo omogućujuje doktorima da preciznije i temeljnije planiraju i zamisle operacije. Osim toga, AR se može koristiti za pomoć pacijentima u fizikalnoj terapiji.

AR i učenje

Mnogi od nas svesni su primene proširene stvarnosti. Najčešće je to na platformama društvenih mreža kao što je Snapchat, ili igrama za pametne telefone kao što je Pokémon Go. Međutim, još jedno važno polje u kojem ova tehnologija može da zasija jeste obrazovanje.

Stvarni svet na ekranu može se poboljšati kompjuterski generisanim slikama zahvaljujući AR-u.

AR vam omogućava da vidite kompjuterski generisani objekat na ekranu. Dovoljno je samo da usmerite svoju mobilnu kameru prema prostoru ili određenom predmetu. Sve se događa dok gledate na svojoj kameri u realnom vremenu. Uz pomoć ove metode deca mogu učiti u mnogo zanimljivijem okruženju. 

Činjenica da je 25% AR iskustva virtuelna stvarnost, a 75% fizička stvarnost je još jedna prednost. To implicira da virtuelno okruženje nije potpuno zamenilo stvarni svet. Naprotiv, AR uključuje digitalne stavke u fizičko okruženje. 

AR ima potencijal da transformiše učenje u učionici, i učini ga zanimljivijim. Razlog je što AR dopušta dodavanje elemenata igre u učenju. To omogućuje profesorima da podrže sadržaj udžbenika korišćenjem virtuelnih primera, te će na taj način učenici moći brže naučiti gradivo, i kao rezultat toga bolje ga zapamtiti.

Ljudsko pamćenje duže pamti slike. Slede neki primeri proširene stvarnosti u učionici:

Korisnici AR aplikacije 4D Enciklopedija ‘’Dinosaurusi’ mogu videti 3D dinosauruse putem skeniranja. Učenici mogu koristiti rotiranje i zumiranje. Kao i druge funkcije aplikacije dok promatraju ponašanje dinosaurusa. Osim toga, aplikacija nudi neke detalje o svakom dinosaurusu. Kao što je njihovo prirodno stanište i način na koji su živeli.

AR ima potencijal da bude učinkovit alat za podučavanje učenika o ljudskom telu. Učenje o ljudskoj anatomiji tradicionalno je uključivalo korišćenje 2D crteža ili dijagrama. Korišćenje tehnologije proširene stvarnosti dobija se impresivnije i detaljnije iskustvo za proučavanje ljudskog tela.

Učenici koji mogu vizuelno zamisliti ljudsku anatomiju u 3D bolje će razumeti strukturu tela. Mogu se promatrati telesne organi, kosti i mišići iz različitih perspektiva dok koriste AR softver. Te se mogu povećavati i smanjivati pojedine delovi tela kako bi detaljnije ispitali.

Korišćenjem Devar 4D enciklopedije „Anatomije ljudskog tela“ možete dobiti detaljnu sliku ljudskog tela. Dovoljno je samo da skinete besplatnu aplikaciju, i dobićete vizuelni prikaz slojeva organizma i njihovih funckija. Odnos između različitih delova tela učenici mogu bolje razumeti uz pomoć AR-a. Na primer, vizuelizirajući protok krvi kroz arterije i vene. Proširena stvarnost omogućava lakše razumevanje kako funkcioniše kardiovaskularni sistem.

Osim toga, AR može imitirati medicinske operacije. Na ovaj način omogućava polaznicima priliku da vežbaju operaciju na virtuelnom pacijentu. Softver proširene stvarnosti može ponuditi simulacijsko medicinsko iskustvo. Studenti mogu uvežbavati različite operacije prije nego što ih izvedu u stvarnosti.

Ovi primeri pokazuju kako učinkovit i uzbudljiv AR u obrazovanju može biti. Ovo će potpuno transformisati obrazovni sistem u narednih 100 godina. Osim toga, ovo će promeniti i sisteme visokog obrazovanja uz osnovno obrazovanje.

Prednost korišćenja AR-a

AR ima potencijal biti kreativan i koristan alat za poboljšanje obrazovnog procesa. Evo nekoliko primera kako se proširena stvarnost može primeniti na obrazovanje:

Vizualizacije

AR može ponuditi vizualizacije učenicima kako bi im pomogla da shvate teške ideje. Lakše razumeju procese i funkcije istih.

Simulacije

AR se može koristiti za izradu simulacija koje učenicima daju sigurno i kontrolisano okruženje za vežbanje. Na primer, hemijski eksperiment može se simulirati pomoću softvera za AR. Te omogućiti studentima praksu pre nego što ga sprovedu u stvarnoj laboratoriji.

Gejmifikacija

Primenom AR-a na proces učenja, može se učiniti zabavnijim i privlačnijim za učenike. Da bi otkrili skriveno blago i rešili zagonetke učenici bi mogli koristiti proširenu stvarnost. AR nudi mogućnost da se lekciju istorije pretvori u lov na blago.

Ekskurzije 

Uz korišćenje proširene stvarnosti učenici mogu istraživati mesta kojima inače ne bi imali pristup. Učenici na ovaj način mogu posetiti udaljeno područje ili obići istorijsku znamenitost kroz zanimljiv pristup iz učionice.

Pristupačnost

Učenici s invaliditetom mogu imati koristi od AR-a tako što imaju pristupačnije okruženje za učenje. Učenici koji teško vide mogu pristupiti školskim materijalima uz pomoć proširene stvarnosti (AR). AR aplikacija može dodati tekstualne opise fotografijama. Ili pružiti audio opise vizuelnih informacija poput šema ili infografika.

Za učenke koji imaju problema sa sluhom, AR može biti olakšica. AR aplikacija može uključiti tumačenje znakovnog jezika ili vizuelne titlove.

Postoje i interaktivni alati za učenje dizajnirani posebno za učenike s kognitivnim poremećajima. Za pomoć u pamćenju ili fokusu, AR aplikacija može ponuditi vizuelne i zvučne znakove.

Zaključak

AR ima svetlu budućnost s mnogo zanimljivih mogućnosti. Očekujemo sve više privlačnih i interaktivnih iskustava kako se tehnologija razvija. Od potpuno AR pametnih naočara do prevoda u stvarnom vremenu na strane jezike. AR će za programere biti važniji nego išta. Proizvodiće se intuitivna, zadivljujuća i korisniku prilagođena AR iskustva kako sve više firmi bude usvajalo tu tehnologiju. U suštini, proširena stvarnost (AR) ima moć promeniti način na koji se bavimo svetom oko nas. Dobićemo  mogućnost da oživimo digitalni sadržaj na nov i interaktivan način razvijajući naša čula.

Popularni blogovi

Koliko je Sunce udaljeno od planete zemlje?

U našem kosmičkom susretu, gde Zemlja pleše oko svoje zvezde, jedno pitanje intrigira umove ljudi vekovima: Koliko smo zaista udaljeni od Sunca? Prosečna udaljenost od

svemir-sajt9

Enciklopedija svemira za malu i veliku decu

Dobrodošli na Devar, dom 4D enciklopedija koje će otvoriti vrata čudesima svemira vašem detetu, ali i probuditi radoznalost kod odraslih. Naša Enciklopedija Svemira „Kosmos“ nije

Podelite ovo