Zašto je za decu lakše da uče anatomiju ljudskog tela preko slika?

anatomy-human-4d-ar-body

Proučavanje delova ljudskog tela poznato je kao ljudska anatomija. Možda ćemo početi više da cenimo svoja tela i naučimo kako da se brinemo o njima, ako bolje razumemo šta rade i kako rade. Stoga je učenje dece o anatomiji je veoma važno. Vaša deca mogu da nauče više o bolestima, povredama i drugim stanjima učeći o ljudskom telu od ranog detinjstva. Ovo će im pomoći da nauče kako da izbegnu određene stvari u budućnosti. 

Prednosti razumevanja ljudske anatomije

Za decu učenje o ljudskim fizičkim delovima ponekad može biti zbunjujuće. Možda nisu svesni naziva, svrhe ili rada određenih komponenti. Važno je da ne preopteretite svoju decu informacijama kada počnu da pokazuju povećano interesovanje za sopstveno telo. 

Važno je razgovarati o ljudskoj anatomiji sa svojom decom u ranoj fazi njihovog života. Na taj način možete povećati verovatnoću da se osećati prijatnije postavljajući vam pitanja o toj temi u budućnosti. Ovo je ključno kada se tema seksualnog vaspitanja prvi put pojavi.

Učenje o ljudskoj anatomiji takođe daje bolje razumevanje o tome kako svaki deo njihovog tela funkcioniše. Deca ovo mogu povezati sa događajima iz stvarnog života, kao što je „oguljeno koleno“. Šta se desi kada se posečemo? Kako to da je postalo crveno? Kako se oporavlja i zarasta? Vaše dete može da počne da rešava svako od ovih pitanja učenjem o ljudskoj anatomiji. 

Zašto je za decu lakše da uče anatomiju ljudskog tela preko slika?

Deca su, kao i odrasli, vizuelna bića. To znači da najbolje uče kroz slike i vizuelne predstave. Na slikama je jasno prikazano ljudsko telo i njegovi delovi. To deci olakšava razumevanje složenih struktura i funkcija tela.

Pored toga, deci su slike često zanimljivije i privlačnije od pisanih ili verbalnih opisa. Ovo može probuditi interesovanje u deci za učenjem. I samim tim može rezultirati boljim usvajanjem znanja i odnosom prema učenju o ljudskom telu. Slike pomažu deci da efikasnije nauče strukturu ljudskog tela iz još nekoliko razloga:

Vizuelna podrška: Slike daju vizuelnu osnovu učenju, što pomaže deci da lakše shvate koncepte. Deca koja uče anatomiju mogu vizualizovati anatomiju organa, kostiju i mišića. To im pomaže da upamte detalje strukture tela, i način na koji funkcioniše.

Kreativnost: Deca mogu biti inspirisana slikama da budu kreativna u učenju. Mogu poželeti da skiciraju ili nactaju modele ljudskog tela. Još ako dodaju boje, biće im lakše da upamte nova znanja.

Jednostavnost: Slike mogu jasno i jednostavno preneti komplikovane strukture i procese. Ovo olakšava deci da se koncentrišu na određene delove tela i da shvate kako oni funkcionišu.

Memorisanje: Vizuelno učenje je efikasan metod zadržavanja informacija. Slike se mogu koristiti za učvršćivanje informacija koje su učenici već naučili.

Zabava: Učenje dece o anatomiji kroz ilustracije može biti uzbudljivo i zanimljivo za njih. Oni mogu da uče interaktivno dok istražuju različite delove tela, što ih može inspirisati da nastave dalje da uče. 

3D male figure running with skin, skeleton and muscle map

Zašto je važno podučavanje dece u ranom uzrastu o delovima tela

Deca su radoznala i žele da znaju odgovor na sve. Dok odrastaju, deca takođe imaju pitanja o sopstvenom telu. Da bi deca počela da stiču osećaj svesti o telu, moraju da budu u stanju da prepoznaju različite delove tela. Svest o telu mališana je sposobnost da uoči lokaciju tela u prostoru. Deca treba da razviju ovu veštinu jer ih uči kako da se odnose prema stvarima i drugim ljudima. Bilo da su kod kuće, u školi ili se igraju napolju.

Ovo znanje poboljšava verbalne, kognitivne i motoričke veština. Pored toga, podiže samosvest dece o sopstvenom zdravlju. Te im daje mogućnost da prepoznaju kada im je potrebna pomoć. 

Učenje anatomije tela za decu kroz enciklopediju

Enciklopedija može biti veoma koristan i prijatan način da deca nauče o  anatomiji ljudskog tela. Ljudsko telo je detaljno obrađeno u enciklopedijama. To uključuje njegove delove, organe, funkcije i još mnogo toga. 

Glavna prednost enciklopedije je to što pruža pristup detaljne informacije o telu koje odgovaraju određenom uzrastu. Mnoge enciklopedije su vizuelno ilustrovane dijagramima i fotografijama. Te mogu pomoći deci da razumeju strukturu i funkciju ljudskog tela na jednostavniji način.

Kada je u pitanju izbor enciklopedije, važno je odabrati enciklopediju koja je prikladna uzrastu deteta. Takođe je važno da je napisana jednostavnim jezikom. Deca mogu postati frustrirana i izgubiti interesovanje za čitanje ako sadžaj previše težak za razumevanje. S druge strane, previše jednostavna literatura možda neće  dati adekvatne informacije o telu. Pronalaženje idealne ravnoteže je ključno kako bi dete moglo da uči dok istovremeno razume osnovne ideje.

anatomija-stomaka-abdomen

Kombinovanje vizuelnih pomagala sa tekstom jedan je od najefikasnijih načina za podučavanje. Kada im se prikažu ilustracije organa i delova tela, deca će najbolje naučiti o ljudskom telu. Enciklopedija koja nudi ovu kominovanu metodu je 4D Enciklopedija ‘’Anatomija ljudskog tela’’. Ona nudi vizuelni prikaz slojeva organizma i njihovih funckija. Dovoljno je samo da skinete besplatnu aplikaciju i vaše dete će imati vizuelni prikaz skeleta ispred sebe.

Razgovor sa decom o onome što su naučili je takođe ključan. Ovo može pomoći u zadržavanju informacija i pomoći deci da bolje shvate ljudsko telo.

Učenje iz enciklopedije u odnosu na računar

Danas se računari sve više koriste za učenje, ipak,  još uvek postoje mnoge prednosti čitanja, posebno za decu.

Prvo, čitanje naglas može pomoći deci da razviju svoje sposobnosti čitanja i fokusiranja. Kada čitaju knjige, deca se moraju koncentrisati na sam sadržaj knjige. To je velika prednost u odnosu na računare jer nemaju nikakve dodatne sadržaje kao na ekranu pa da skreću sa teme.  Može biti mnogo ometanja prilikom učenja na računaru, uključujući oglase, obaveštenja i drugi sadržaj. Ovo može skrenuti njihov fokus i smanjiti njihovu sposobnost da efikasno uče. Sa samo jednim materijalom za učenje, deca imaju bolju pažnju i bolju koncentraciju.

Drugo, knjige mogu biti lakše za oči i manje naporne od računara. Knjige ne zrače svetlost kao  računari, što može biti loše za oči deteta, posebno ako se dugo gleda u ekran. Čitanje može pomoći očima da se opuste, što je posebno korisno za decu čiji se vid još uvek razvija.

Treće, čitanje knjige daje bolji osećaj interakcije i takta. Dete može da oseti kako okreće stranice knjige dok čita. Što omogućava detetu prirodnu vezu sa sadržajem knjige i budi njegov osećaj dodira. Kao rezultat toga, deca će moći bolje da se koncentrišu i lakše prisete znanja.

Međutim, važno je napomenuti da u savremenom digitalnom svetu računari mogu biti efikasno obrazovno sredstvo. Uz mnoštvo multimedijalnih informacija, igara i drugih alata, učenje može biti ugodnije i  zanimljivije. Pored toga, učenje na računaru može biti korisno kada je jedini dostupan oblik znanja digitalni.

Zaključak

Deca najbolje uče anatomiju tela koristeći slike i druga vizuelna pomagala. Bez upotrebe složenih ideja ili reči, slike mogu pomoći deci u razumevanju i pamćenju znanja o delovima tela. Pored toga, mogu da podstaknu dečju maštu i kreativnost, a istovremeno dodaju zabavu i uzbuđenje procesu učenja. Dublje i trajnije učenje se postiže kada se koriste vizuelni elementi u kombinaciji sa drugim strategijama podučavanja. Za decu, učenje pomoću slika može biti prijatnije i zanimljivije. To ih dodatno može inspirisati da uče. 

Najvažnije je odabrati sadržaj koji je prilagođen uzrastu deteta. Na kraju, na zdravlje i dobrobit deteta utiče i njihova svest o anatomiji tela. Ta znanja im omogućavaju da budu svesni svog tela i načina na koji se o njemu brinu.

Popularni blogovi

Anatomija srca i kako radi naše srce?

Vaše srce je lokalizovano u sredini grudnog koša, između pluća, iza i nešto ulevo od grudne kosti. Obavija ga srčana kesa (perikard), membrana koja se

Podelite ovo